FES-TE SOCI

El Club Ciclista de La Garriga ofereix a través de la Federació Catalana de Ciclisme una assegurança de responsabilitat civil i d’assistència sanitària anual a tots els ciclistes. Aquesta assegurança cobreix al ciclista en tots els seus entrenaments, sortides amb el club i marxes ciclistes dins el territori inclòs a cada tipus de llicència.